Gedrags (-problemen)

De laatste tijd wordt regelmatig gevraagd via mail of zelfs telefonisch, wat te doen bij verschillende gedragsproblemen.

Deze problemen uiten zich vaak in zaken die wij dierenbezitters als ongewenst beschouwen, maar in de natuur heel gewoon zijn. Deze dingen zijn meestal vooraf al te voorkomen door je konijn van jongs af aan veel op te pakken, aaien, knuffelen en vooral niet te slaan of achterna te jagen.
Dingen zoals:

  • Sproeien
  • Agressie tegenover mensen
  • Niet opgepakt willen worden

Sproeien:  Is een teken dat het konijn zijn territorium af wil bakenen. Meestal rammetjes, maar soms ook voedsters doen dit, en niet allemaal. Helaas is dit gedrag vaak niet op te lossen. Alleen een groter territorium lost dit probleem soms op. Immers, het konijn bakent dan alleen zijn eigen plekje af, en dat is over het algemeen niet zo enorm groot.
Soms sproeit een konijn jouw richting uit, en ze kunnen heel goed mikken.
Geloof me of niet, maar dit is een teken dat ‘ie je heel lief vindt en je dat ook graag laat weten. Ook dit is moeilijk op te lossen.

Agressie tegenover mensen: Er is een onderscheidt tussen twee vormen,
1) vals konijn en 2) territoriaal gedrag.

-vals konijn: wat doet het dier dan allemaal? Het springt naar je toe met de bek open, pootjes vooruit en soms blazend als een kat; als je de voerbak wilt pakken volgt hetzelfde gedrag en het houdt pas op, op het moment dat jij je vingers uit het hok hebt?
Da’s dus allemaal categorie 2………………. territoriaal gedrag!
Voorkomen is beter dan genezen, dit gedrag kan vaak (niet altijd) voorkomen worden door je konijn de aandacht te geven die het nodig heeft.

territoriaal gedrag: Als je konijn territoriaal gedrag vertoont kun je het dier het beste rustig benaderen.
Doe bijvoorbeeld het hok helemaal wagenwijd open en leun dan rustig met allebei de armen, handen samengevouwen, in de opening. In eerste instantie zal het konijn meestal ervoor kiezen om zich koest te houden en trekt het zich terug in een voor hem/haar veilige hoek.
Nu moet je gebruik maken van zijn/haar nieuwsgierige aard. Paai je konijn met lieve woordjes, eventueel een lekkere snack en laat hem/haar rustig aan je snuffelen. Meestal werkt dit wel. (een lekkere snack is in dit geval geen kroket of frikandel, maar een stukje wortel, witlof of keihard gedroogd brood)
Nu wordt het tijd om vertrouwen te winnen. Laat hem/haar je rustig besnuffelen, vaak wordt dit beloond met een lik.
Soms zal je konijn proberen aan je te ‘proeven’. Verwar dit niet met bijten! Als ze je willen bijten dan word je met open bek en strijdvaardig benaderd, als ze van je ‘proeven’ dan wordt dat heel rustig en snuffelend gedaan. ‘Proeven’ doet ook niet echt zeer, het is hooguit een vervelend gevoel, ikzelf vind het wel grappig.
Het dier zal snel genoeg beseffen dat proeven een vergissing is.
Probeer, langzaam aan, je dier aan te raken, lichtjes aaien enzovoort.
Dit proces kan langere tijd duren, verwacht niet dat het in een uurtje gepiept is, het is vaak een proces van twee stappen vooruit en weer een terug, maar de aanhouder wint meestal. Probeer ondertussen elk gevecht met je konijn te voorkomen.
Nog een tip: het is meestal lastig om bij een territoriaal konijn de voerbak te bemachtigen. Leid het dier af met iets lekkers en pak dan zonder omhaal de voerbak. Vaak kun je als je de voerbak vol weer terugzet het dier even aanhalen. Doe dit dan ook zo rustig en vaak mogelijk. Het dier zal dan ook (weer) aan de aanraking moeten wennen.
Houd vol en troost je……………. mijn liefste konijnen waren eerst zeer territoriaal!!!  

Niet opgepakt willen worden: Sommige dieren willen niet opgepakt worden, verzetten zich dan hevig of gaan zelfs bijten.
Kennelijk assocïeren zij oppakken met een slechte ervaring, bijvoorbeeld als je ze na het oppakken (per ongeluk) pijn hebt gedaan of een onprettig onderzoek bij de dierenarts.
Pak je konijn bij voorkeur met 2 handen op*. één hand om de borst en één om het onderlichaam en de achterpoten te ondersteunen.
Bij de hand die om de borst van het konijn ligt kun je dan gemakkelijk één van de voorpootjes voorzichtig tussen wijs- en middelvinger klemmen. Breng hem/haar dan zo snel mogelijk tegen je eigen borst, het dier zal dan stoppen met spartelen als hij/zij dat deed.
Ondertussen houd je steeds het voorpootje tussen je wijs- en middelvinger. Om te voorkomen dat het dier toch spartelt, moet je zo veel mogelijk gladde kleding zien te voorkomen. Zorg ook dat je kleding hoog sluit, zodat het dier je niet kan krabben, of voorkom dat hij/zij omhoog kruipt.
Ga lekker op een stoel zitten, aai en knuffel het dier en zet het bijvoorbeeld op schoot.  Na verloop van tijd geeft het dier meestal zelf aan dat ‘ie weg wil. Zet hem dan, of als je het zelf wilt terugzetten rustig terug in zijn/haar eigen omgeving, liefst door het voorzichtig zelf in zijn hok te laten springen. Uiteraard niet van verre afstand, maar zo dichtbij mogelijk. Herhaal dit regelmatig, en zorg dat het voor het dier áltijd een zo prettig mogelijke ervaring is. Na verloop van tijd gaat het steeds beter.

*Ik geef er zeker niet de voorkeur aan, het dier in het nekvel te pakken, dat doen we bij mensen en baby’s immers ook niet.

De volgende gedragsproblemen hebben in principe niets met affectie met mensen te maken, wel kunnen meerdere verschillende problemen tegelijkertijd voorkomen. Je moet die dan ook apart van elkaar behandelen.

  • Alles kapot knagen
  • vechten met soortgenoten 

 

Alles kapot knagen: Je kunt natuurlijk alle randjes van je hok(ken) afzetten met een metalen profieltje.
Probleem opgelost! zou je denken, maar je konijntje wordt hierdoor niet gelukkiger.
Dat knagen doen ze uit verveling, of eenzaamheid, en daar moet je eigenlijk wel iets aan doen.
Let wel, een konijn is eigenlijk een dier wat regelmatig in een groep is. Denk eens aan een maatje voor je konijn, of speeltjes, er is echt genoeg te krijgen. Ik geef bijvoorbeeld een speelballetje, een hooibal met een belletje en regelmatig een verse wilgentak van +/- 20 centimeter, de meeste konijntjes vinden het heerlijk, en het is nog goed voor ze ook.

Vechten met soortgenoten: Dit kan verschillende oorzaken hebben.
-te klein behuisd: Het belaagde dier heeft niet de mogelijkheid zich te verschuilen/terug te trekken en wordt dus regelmatig opnieuw aangepakt. Als oplossing maak je de leefruimte zo groot mogelijk en creëer schuilmogelijkheden. Soms is het beter het belaagde dier in een andere groep te plaatsen.
-meerdere rammen bij elkaar: Soms gaat dit wonderbaarlijk goed, maar ikzelf heb de ervaring dat, als ze eenmaal de liefde hebben ontdekt, het slechts een kwestie van tijd is…… Het gaat een keer fout, en dan kan het een bloederige bedoening worden.   

Het laten castreren van een rammetje zorgt er meestal voor dat deze van gedrag verandert, maar niet altijd.
Het sproeien kan zeker wel minder worden en zelfs verdwijnen…  

Bovenstaande problemen kunnen niet altijd door de gegeven oplossingen worden verholpen, het blijft altijd “maatwerk” immers ieder dier is anders.

Heeft u een specifiek probleem dan kunt u dat altijd bij mij voorleggen via e-mail, Whatsapp of telefoon. Misschien komen we samen tot een oplossing !
(adviezen zijn altijd gratis!!, en ik sta u graag te woord. Ook op zondag.)

297 keer gelezen