Informatie

Om problemen te voorkomen geven wij bij de aanschaf van een konijn onderstaande informatie aan de nieuwe eigenaar mee. Deze informatie is in goed overleg tot stand gekomen in samenwerking met Dierenartsenpraktijk Steenbergen en Dierenartsengroep Etten-Leur. (waarvoor onze dank).
Het geeft globaal inzicht wat je wel en niet aan je nieuwe knuffelvriendje mag geven.
Altijd handig om een “gebruiksaanwijzing” nog eens terug te kunnen pakken.
 
 
 
To read this in English press here.
 
 
 
 
Belangrijke zaken bij het houden van een konijn:
 
Voeding:
·         Hooi: Dit moet 24 uur per dag aanwezig zijn. Goede kwaliteit hooi is belangrijk in verband met het gebit en het spijsverteringskanaal. Indien het konijn onvoldoende ruwvoer binnen krijgt kan dit leiden tot het gaan stilliggen van het maagdarmkanaal.
·         Pellets/biks/groene korrels: De aan te bevelen hoeveelheid is maximaal 70 gr per kg lichaamsgewicht verdeeld over 24 uur (gewogen met Kuni Hobby-Pro van Havens). Deze hoeveelheid voeding kan afwijken en is aan te passen naargelang de behoefte van uw konijn. De waardevolle voedingsstoffen zitten in de groene korrels, het is dus aan te bevelen om geen gemengd voer te geven (ze halen dan de gekleurde lekkere stukjes er tussen uit).
Nadelen van teveel biks:
          Het konijn eet hierdoor minder ruwvoer waardoor eerder problemen ontstaan met maagdarmkanaal en het gebit.
          Het konijn wordt snel te dik wat weer problemen geeft met de (nacht-)ontlasting en verhoogd risico geeft bij operaties.
          Het konijn krijgt te veel calcium binnen wat weer leidt tot snellere vorming van blaasstenen.
·         Groenten: Het konijn mag maximaal 50 – 100 gr per kg lichaamsgewicht per dag hebben. Niet meer aangezien dit kan leiden tot diarree (vooral bij jonge konijntjes). Het is verstandig om kleine beetjes van meerdere groenten te geven om het ontstaan van een “gasbuik” te voorkomen. Ook koolsoorten kun je beter vermijden ivm deze gasvorming. (Spruitjes vallen hier ook onder !!)
·         Fruit: Hierin zitten veel suikers dus mag allen in zeer kleine hoeveelheden gegeven worden. Banaan bevat (net als tomaat) veel kalium, dit kan hartklachten opleveren, kleine hoeveelheden aanhouden dus !!
 
Knaag- en likstenen:
Deze hebben GEEN toegevoegde waarde voor het konijn. Ze verhogen zelfs de kans op het ontwikkelen van blaasstenen !
 
Gebit:
Het gebit van een konijn groeit levenslang door. Het dier slijt zijn tanden af dmv het eten van hooi! Het is een groot misverstand dat dit gebeurt door de pellets en/of knaagstenen. Problemen bij een verkeerde voeding uiten zich in haken op kiezen, brugvorming door kiezen (de tong komt hierdoor vast te liggen) en te lange snijtanden. In het ergste geval kan er zelfs kieswortelontsteking ontstaan met als gevolg abcesvorming in de kaak.
 
 
 Ontlasting:
Konijnen hebben twee soorten ontlasting:
Gewone ontlasting à grote keutels, stevig en licht van kleur
Blinde darmkeutels à kleine keutels, zacht en donker van kleur
                                  Deze zachte keutels worden door het konijn direct vanuit de anus opgegeten. Dit is nodig omdat niet alle voedingsstoffen bij de eerste darmpassage uit het voer gehaald kunnen worden. Wanneer het konijn deze keutels niet opeet (ivm overgewicht kunnen ze er niet bij of door dat ze te veel energie binnen hebben gekregen agv te veel biks) blijven deze blinde darmkeutels (“nachtpoep”) geplakt zitten aan het kontje waardoor ten onrechte aan diarree wordt gedacht. Het gevolg hiervan kan zijn dat er eitjes in gelegd worden door vliegen. Deze eitjes komen uit en de maden zullen het konijn gaan aantasten (myasis).
 
Castratie / sterilisatie:
·         Castratie van het mannelijk konijn wordt alleen aangeraden wanneer het konijn zich niet mag voortplanten of wanneer het konijn gedragsproblemen heeft.
·         Sterilisatie van het vrouwelijke konijn wordt preventief aangeraden. Dit omdat voedsters boven de 4 jaar 50 – 80% kans hebben op het ontwikkelen van baarmoederkanker. Hoe ouder het konijn, hoe groter de kans is op complicaties. Als gevolg van de vetophoping rond de baarmoeder en eierstokken is er een grotere kans op bloedingen. Het advies is daarom om op een leeftijd van ½ – 1 jaar het konijn te laten opereren.
 
 
 
Denkt u tevens aan de huisvesting voor uw nieuwe huisdier. Vraag ons naar de huisvesting die wij u aan kunnen bieden en advies over de juiste speelruimte.
 
 
 
 
Met de knuffeligste groeten,
 
 
Villa Knabbelbont
 
Esther. 
 
 
 
 
 

The information below has been supplied by Veterinary Practice Steenbergen and the Veterinary Practice in Etten-Leur.

 

Important information for keeping a rabbit

 

Feeding:

 

         Hay: Must be present 24 hours a day. High quality hay is essential for the teeth and the digestive tract. If your rabbit does not get enough hay, this can lead to digestive tract failure.

 

         Pellets/biks: We recommend a maximum of 70 gr. per kilogramme of body weight (to be divided over 24 hours, weighed with Kuni Hobby-Pro from Havens). This amount of feed can vary according to the need of your rabbit. Green pellets contain essential nutrients, so we recommend not to mix fodder (the rabbits tend to pick out the coloured tasty bits.

            Disadvantages of too much biks:

       Your rabbit eats less hay, which can lead to problems with teeth or the digestive tract.

       Your rabbit quickly grows too fat, which can lead to (nightly) defecation problems and higher risk in case of an operation. (night droppings are dark and sticky; your rabbit often eats these because they still contain essential nutrients and vitamins).

       Your rabbit gets too much calcium, which can lead to stones in the bladder.

 

         Vegetables: Give your rabbit a maximum of 50-100 gr. per kilogramme of body weight a day. Do not give more, for this can lead to diarrhoea (especially in young rabbits). Give a mixture of several vegetables to avoid a ‘gas belly’. For this reason, cabbage (including Brussels sprouts) and onion-like vegetables should be avoided. Vegetables allowed in reasonable quantities: carrots, endives and chicory.

 

         Fruit: Contains much sugar and should be given in small quantities.

            Bananas and tomatoes contain much potassium, which can lead to heart complaints – use small quantities.

 

         Nibbling and licking stones: These are of no value for your rabbit. They can even lead to stones in the bladder!

 

         Teeth, a rabbit’s teeth keep growing during its whole life. Your rabbit wears its teeth off by eating hay! It is a great misunderstanding that it does so by eating pellets or using a nibbling stone. Signs of bad feeding are hooks on molars, bridging of the molars (which can lead to your rabbit’s tongue getting stuck) and too long incisors. In the worst case, the roots of the teeth can become inflamed and cause abscesses in the mouth.

 


         Droppings: Rabbits have two kinds of droppings:

– Ordinary droppings: large droppings, firm and light of colour.

– Caecal droppings: small droppings, soft and dark. These are eaten directly out of the anus by the rabbit. They do so because not all the nutrients are taken out of the food the first time it passes through the digestive tract. If your rabbit does not eat these droppings (if they are to too fat to reach them or have eaten too much biks), these caecal droppings or night droppings will stick to its bottom. This looks like diarrhoea, but is not. Flies can lay eggs in these droppings and the maggots can cause myasis, which can kill your rabbit.

 

         Neutering

Castration of the male rabbit is recommended only when the rabbit should not reproduce or in case of behaviour problems.

Preventative sterilisation of female rabbits is recommended because females older than 4 years have a 50-80% chance of uterine cancer. As the rabbit gets older, the risk of complications increases. Accumulation of fat around the uterus and the ovaries increases the risk of haemorrhages. We recommend that you have your rabbit ‘fixed’ when it is six months to a year old.

 

Please give some thought to the housing of your rabbit. Ask us for the housing we recommend or have on offer. Your new pet likes to play. We can advise you on the best toys to keep your little friend happy.

 

And last, but not least: 8 to 10 years is a normal (but respectably old) age for your rabbit to reach. By inviting this animal into your family, you commit yourself to take care of it the whole of its long life. Remember the animal never asked you to purchase it!

 

 

 

 

Kind regards,

 

 

 

 

 

        Villa Knabbelbont

 

       Esther

 

           

            www.villaknabbelbont.nl

 

 

 

With special thanks to Fred van Vorsselen for translation.   www.vortrans.nl

554 keer gelezen